قابلیت تسهیم بین شرکاء تجاری

پذیرندگان به کمک قابلیت تسهیم وجوه می‌توانند میزان فروش درگاه پرداخت وب سایت خود را به صورت ادواری یا در باز‌ی زمانی خاص در جهت تسویه بین حساب بانکی خود و شرکاء تا سقف تعداد 10 نفر تقسیم نمایند، این مهم می‌تواند بخشی از نگرانی شرکای تجاری را در جهت راه‌اندازی کسب و کار مرتفع سازد.

بیشتر بدانید


مزیت های درگاه پرداخت مستقیم

تسهیم وجوه

در این سرویس به هر میزان میتوان به سهولت مبالغ را جهت تسویه به حساب شرکا واریز کرد

گزارش گیری

سامانه نوینو با در نظر داشتن تمام نیاز مشتریان تمام اطلاعات تراکنش‌ها و تسویه شرکاء را در سامانه ارائه کرده است

تسویه خودکار شاپرک

تمام مبالغ تسهیم پس از درخواست پذیرنده در سیکل شاپرک به حساب های شرکای تجاری تسویه خواهد شد

این سازمان ها و شرکت ها در همکاری با نوینو به شما کمک می کنند تا بتوانید از خدمات نوینو در صنعت پرداخت الکترونیک به صورت امن بهره مند شوید.