تعرفه خدمات

تعرفه درگاه پرداخت مستقیم
۰.۵ درصد تا سقف ۱,۰۰۰ تومان 1 ماه اول تعرفه رایگان تسویه حساب خودکار امکان تسهیم وجوه

مبالغ تمام تراکنش‌های صورت گرفته از طریق درگاه پرداخت بدون کسر کارمزد وارد بخش موجودی خواهد شد، و در زمان ثبت درخواست تسویه ۰.۵ درصد مبلغ تا سقف ۱,۰۰۰ تومان به عنوان کارمزد از مبلغ تسویه کسر خواهد شد.


به منظور محاسبه کارمزد تسویه از فرم زیر استفاده کنید
تعرفه درگاه پرداخت شخصی
۰.۵ درصد تا سقف ۱,۰۰۰ تومان 1 ماه اول تعرفه رایگان تسویه حساب خودکار امکان تسهیم وجوه

مبالغ تمام تراکنش‌های صورت گرفته از طریق درگاه پرداخت شخصی - لینک پرداخت بدون کسر کارمزد وارد بخش موجودی خواهد شد، و در زمان ثبت درخواست تسویه ۰.۵ درصد مبلغ تا سقف ۱,۰۰۰ تومان به عنوان کارمزد از مبلغ تسویه کسر خواهد شد


به منظور محاسبه کارمزد تسویه از فرم زیر استفاده کنید
تعرفه پاسخ سریع QR
۰.۵ درصد تا سقف ۱,۰۰۰ تومان 1 ماه اول تعرفه رایگان تسویه حساب خودکار امکان تسهیم وجوه

با توجه به اینکه پرداخت از طریق فناوری پاسخ سریع QR به درگاه متصل خواهد شد تعرفه مذکور همانند درگاه پرداخت میباشد و ۰.۵ درصد مبلغ تا سقف ۱,۰۰۰ تومان به عنوان کارمزد از مبلغ تسویه کسر خواهد شد.


به منظور محاسبه کارمزد تسویه از فرم زیر استفاده کنید


پیگیری تراکنش

وبسرویس مبلغ(تومان) تاریخ وضعیت تراکنش

این سازمان ها و شرکت ها در همکاری با شرکت پرداخت یاری آوای نوین سیمرغ به شما کمک می کنند تا بتوانید از خدمات نوینو در صنعت پرداخت الکترونیک به صورت امن بهره مند شوید.