تعرفه خدمات درگاه پرداخت نوینو

تعرفه درگاه پرداخت مستقیم
۱ درصد تا سقف ۲,۰۰۰ تومان تسویه حساب خودکار امکان تسهیم وجوه

کارمزد هر تراکنش در سامانه نوینو، به انتخاب پذیرنده، پس از انجام تراکنش از پذیرنده کسر و یا به مبلغ قابل پرداخت کاربر پرداخت کننده اضافه میشود
مبلغ کارمزد حداکثر ۲,۰۰۰ تومان خواهد بود


به منظور محاسبه کارمزد تراکنش از فرم زیر استفاده کنید
تعرفه درگاه پرداخت شخصی
۱ درصد تا سقف ۲,۰۰۰ تومان تسویه حساب خودکار امکان تسهیم وجوه

کارمزد درگاه پرداخت شخصی یا لینک پرداخت نیز به انتخاب پذیرنده، پس از انجام تراکنش از پذیرنده کسر و یا به مبلغ قابل پرداخت کاربر پرداخت کننده اضافه میشود


به منظور محاسبه کارمزد تراکنش از فرم زیر استفاده کنید
تعرفه پاسخ سریع QR
۱ درصد تا سقف ۲,۰۰۰ تومان تسویه حساب خودکار امکان تسهیم وجوه

با توجه به اینکه پرداخت از طریق فناوری پاسخ سریع QR به درگاه متصل خواهد شد تعرفه مذکور همانند درگاه پرداخت مستقیم به انتخاب پذیرنده، از پذیرنده کسر و یا به مبلغ قابل پرداخت کاربر پرداخت کننده اضافه میشود


به منظور محاسبه کارمزد تراکنش از فرم زیر استفاده کنید


پیگیری تراکنش

وبسرویس مبلغ(تومان) تاریخ وضعیت تراکنش

این سازمان ها و شرکت ها در همکاری با نوینو به شما کمک می کنند تا بتوانید از خدمات نوینو در صنعت پرداخت الکترونیک به صورت امن بهره مند شوید.